Be At It Therapie Apeldoorn
Therapie/begeleiding is direct toegankelijk. Er is geen verwijzing van de huisarts nodig.
Tarieven van Be At It Therapie Apeldoorn

Tarieven
Een kennismakingsgesprek van maximaal 30 minuten is gratis en vrijblijvend. 

Het uurtarief is € 100,=, vrij van BTW

Cursus Groeien in Bewustzijn: € 20,= per avond - per persoon vrij van BTW

Bij niet op tijd afzeggen       

Helaas komt het steeds vaker voor dat cliënten zonder tegenbericht niet verschijnen op hun afspraak, of erg laat afzeggen. Ik reserveer tijd in mijn agenda die ik op zo’n korte termijn dan niet meer voor anderen kan inzetten. Ik voel mij daarom genoodzaakt dit in rekening te brengen. Uiterlijk een werkdag (24 uur) van tevoren dienen afspraken te worden afgezegd. Voor te late afzeggingen wordt € 50,00 in rekening gebracht.

Ik vraag je begrip voor deze maatregel.

Vergoedingen
De meeste zorgverzekeraars vergoeden therapie (gedeeltelijk) vanuit de aanvullende verzekering. De landelijke prestatiecode heet dan 24300.

De vergoeding is afhankelijk van wat er in je aanvullende verzekering staat. Ik adviseer je dit vooraf te controleren om verrassingen te voorkomen. 

Behandeling/begeleiding is direct toegankelijk. Een diagnose en/of doorverwijzing van de huisarts is niet verplicht.

Beroepsvereniging
Ik ben aangesloten bij de NVAGP; Nederlandse Vereniging ter bevordering van Antroposofische Gespreks- en Psychotherapie.


De NVAGP is lid van de Nederlandse Vereniging Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ).
Deze verenigingen hebben een eigen kwaliteitsbewaking en beroepscode- en klachtenregeling.
Lidmaatschapsnummer NVAGP: 2017-02
AGB-code Praktijk 90092075
AGB-code Persoonlijk 90115464 

Klachten

Ben je ontevreden of heb je een klacht over mij als hulpverlener, dan vind ik het prettig om daarover samen in gesprek te gaan. Wanneer wij er samen niet uit komen, of wanneer de drempel voor jou te hoog is om het gesprek aan te gaan, kun je de klachtenfunctionaris van de NVAZ benaderen; advocaat/jurist mevrouw G.A. Versteegh te Zutphen.

Telefoon: 06 - 2210 3966. E-mail: klachtenfunctionarisnvaz@xs4all.nl

Meer informatie hieromtrent en over het gebruikte klachtenreglement vind je op de site van de NVAZ: www.nvaz.nl/index.php/klachten