Be At It Therapie Apeldoorn - Angstig, somber, depressief
Ik help je graag om weer de regie over jezelf terug te krijgen.

Angstig, somber, depressief

Angstig
Ieder mens leert in zijn leven om te gaan met angst. Angst zorgt als een soort antenne ervoor dat je gevaarlijke situaties ontloopt of ontvlucht. In die zin is angst positief. Iets anders wordt het wanneer jouw angsten je leven gaan regeren.
Bij te grote angst raak je de verbinding met jezelf kwijt en regeert de angst jou. Ik help je graag om weer de regie over jezelf terug te krijgen.

Somber
Je somber voelen, neerslachtig of verdrietig zijn, zijn normale reacties op nare gebeurtenissen. Somberheid komt veel voor, kan vaak terugkomen, maar is meestal tijdelijk. Somberheid door verlies kan langzaam slijten (verlies van een dierbare, van een baan, van gezondheid e.d.). Dit noemen we rouw- of verliesverwerking of gewoon rouwen. Gun jezelf de tijd om ingrijpende ervaringen te verwerken.

Somberheid kan ook ontstaan door problemen en zorgen. Vaak helpt het om er met anderen over te praten, om de zorgen te delen. Wanneer je het gevoel hebt een naaste niet te willen of kunnen belasten met jouw zorgen/problemen dan kan een gesprek met mij uitkomst bieden. Soms gaat somberheid over in een depressie.

Depressief
Een depressie is somberheid en lusteloosheid die langer dan twee weken aaneengesloten duurt.
Een verdrietige ingrijpende gebeurtenis kan leiden tot een depressie. Soms is er sprake van een erfelijke aanleg voor depressie.
Een depressie kan maanden duren, maar gaat meestal binnen een half jaar vanzelf over.
Je kunt zelf veel doen om een depressie aan te pakken. De huisarts, bedrijfsarts of een maatschappelijk werker kunnen je helpen. Ook ik kan je helpen bij je depressiviteitklachten.

Be At It Therapie Apeldoorn - Relatie met partner ouder kinderen

Relatie met partner, ouder(s), kind(eren)