Be At It Therapie Apeldoorn - Relatie met partner ouder kinderen
Door het samen te onderzoeken, zal jouw relatie met jezelf, de ander en de wereld, verbeteren.

Relatie met partner, ouder(s), kind(eren)

Een goede relatie hebben met je partner, ouder(s), kinderen of vrienden gaat in de eerste plaats over een goede relatie hebben met jezelf. Wanneer een relatie niet lekker loopt, geeft dat vaak een gevoel van eenzaamheid. Je hebt het gevoel dat je er alleen voor staat. Tevens kan het gevoel ontstaan dat wat jij meemaakt een ander nog nooit heeft meegemaakt. Die overtuiging versterkt dan weer het gevoel van eenzaamheid.

Ieder mens maakt zulke crises- of ontwikkelingsmomenten door. Ik help je graag te leren verbinden met jezelf, je partner, kinderen en ouders. Hoe jij omgaat met de dingen die je meemaakt, dat is wat jou tot individu maakt. Het gaat er steeds om hoe jij je verbindt met jezelf, en vervolgens met de ander.
Wanneer je lekker in je vel zit dan krijg je een harmonieus gevoel en dan ontstaan er vermogens.

Be At It Therapie Apeldoorn - Relatie met partner ouder kinderen

Relatie met partner, ouder(s), kind(eren)